Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
WUG SI 01 – dane dotyczące gruntów przekształconych działalnością górniczą
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Grunty zdewastowane i zdegradowane Grunty pod działalnością górniczą
 • Rodzaj kopalin
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Grunty zdewastowane i zdegradowane Grunty pod działalnością górniczą zrekultywowane
 • Rodzaj kopalin
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Monitoring gleb Grunty pod działalnością górniczą zagospodarowane
 • Rodzaj kopalin
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Grunty zdewastowane i zdegradowane Grunty zrekultywowane i zagospodarowane przekazane innym użytkownikom
 • Rodzaj kopalin
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok