Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
WUG SI 02 – dane dotyczące szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego Nakłady poniesione na usuwanie szkód górniczych
 • Kierunek nakładów
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego
 • Kierunek nakładów
 • Obiekty
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego Nakłady poniesione na usuwanie szkód górniczych
 • Rodzaj kopaliny
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego
 • Obiekty
 • Rodzaj kopaliny
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok