Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
ZE SI 01 – dane dotyczące wartości odwodnienia z uwzględnieniem wód podziemnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zasoby wód podziemnych Wody podziemne wydobyte ze studni odwodnieniowych
 • Rodzaje i wykorzystanie wód podziemnych
Rozwiń grupowanie
 • m3
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Zasoby wód podziemnych Wody podziemne wydobyte z rząpia (pompowni spągowej)
 • Rodzaje i wykorzystanie wód podziemnych
Rozwiń grupowanie
 • m3
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Zasoby wód podziemnych Wody podziemne wydobyte z komory pomp (wody dołowe)
 • Rodzaje i wykorzystanie wód podziemnych
Rozwiń grupowanie
 • m3
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Zasoby wód podziemnych Wody podziemne wydobyte łącznie
 • Rodzaje i wykorzystanie wód podziemnych
Rozwiń grupowanie
 • m3
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Zasoby wód podziemnych Wody zrzucone do cieków powierzchniowych
 • Rodzaj zrzuconych wód podziemnych
Rozwiń grupowanie
 • m3
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Dane identyfikacyjne ID złoża Zmienna identyfikacyjna