Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
ZGPZŁ PZŁ 01 – dane dotyczące realizacji rocznego łowieckiego planu gospodarczego oraz strat i szkód z powodu kłusownictwa
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Łowiectwo Zwierzęta łowne
 • Gatunki zwierząt łownych (liczebność)
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 10 marca
2 Łowiectwo Odstrzał zwierząt łownych
 • Gatunki zwierząt łownych
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • łowiecki rok gospodarczy
3 Łowiectwo Odłów zwierząt łownych
 • Gatunki zwierząt łownych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • łowiecki rok gospodarczy
4 Łowiectwo Zasiedlenie zwierząt łownych
 • Gatunki zwierząt łownych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • łowiecki rok gospodarczy
5 Łowiectwo Ubytki zwierząt łownych
 • Gatunki zwierząt łownych (ubytki)
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • łowiecki rok gospodarczy
6 Łowiectwo Koła łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 10 marca
7 Łowiectwo Członkowie Polskiego Związku Łowieckiego
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 10 marca
8 Łowiectwo Obwody łowieckie
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 10 marca
9 Łowiectwo Obwody łowieckie
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • tys. ha
Zmienna ilościowa
 • 10 marca
10 Łowiectwo Odszkodowania łowieckie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • łowiecki rok gospodarczy
11 Łowiectwo Przypadki kłusownictwa z bronią
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • łowiecki rok gospodarczy
12 Łowiectwo Ujęci sprawcy kłusownictwa z bronią
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • łowiecki rok gospodarczy
13 Łowiectwo Sprawy o kłusownictwo przekazane organom ścigania
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • łowiecki rok gospodarczy
14 Łowiectwo Zebrane urządzenia kłusownicze
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • łowiecki rok gospodarczy
15 Łowiectwo Zwierzyna łowna znaleziona w urządzeniach kłusowniczych
 • Gatunki zwierząt łownych (liczebność)
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • łowiecki rok gospodarczy
16 Łowiectwo Psy kłusujące w obwodach łowieckich
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • łowiecki rok gospodarczy
17 Łowiectwo Koty kłusujące w obwodach łowieckich
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • łowiecki rok gospodarczy
18 Łowiectwo Zwierzyna łowna zagryziona przez psy
 • Gatunki zwierząt łownych (zagr.)
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • łowiecki rok gospodarczy