Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
NFOŚiGW PZ 01 – dane dotyczące pomocy zagranicznej udzielonej Polsce
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Finansowanie ochrony środowiska Pomoc zagraniczna na ochronę środowiska udzielona Polsce
  • szt.
  • mln EUR
Zmienna ilościowa
  • rok