Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
ZUS KSI 01 – dane dotyczące przypisu składek na FUS, przypisu składek na Fundusz Pracy, przypisu składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz pracowniczych planów kapitałowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ubezpieczenia społeczne w tym dotyczące rolników Składki ubezpieczeniowe
  • Przypis składek na pozarolnicze ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
  • Przeznaczenie składek na pozarolnicze ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
  • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Ubezpieczeni i płatnicy składek Pracownicze plany kapitałowe
  • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • rok