Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 01 – dane o liczbie i koszcie świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Warunki pracy Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  • Województwa
Rozwiń grupowanie
  • szt.
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • rok