Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 08 – dane dotyczące osób fizycznych pobierających świadczenia emerytalno-rentowe
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane adresowe i terytorialne Adres zamieszkania (składowe: Kod kraju, Nazwa województwa, Nazwa powiatu, Nazwa gminy, Kod pocztowy, Nazwa miejscowości poczty, Nazwa ulicy, Numer budynku, Numer lokalu) Zmienna adresowa
 • grudzień
2 Cechy demograficzne osób Data urodzenia Zmienna określająca czas
 • grudzień
3 Niepełnosprawność prawna Data wydania orzeczenia o niezdolności do pracy Zmienna określająca czas
 • grudzień
4 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i świadczenia pozaubezpieczeniowe Rodzaj dodatku do świadczeń emerytalno-rentowych (lista kodowa) Zmienna jakościowa
 • grudzień
5 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i świadczenia pozaubezpieczeniowe Wartość dodatku do świadczenia emerytalno-rentowego w złotych
Zmienna ilościowa
 • grudzień
6 Dane adresowe i terytorialne Miejsce zamieszkania (składowe: Kod TERYT województwa, Kod TERYT powiatu, Kod TERYT gminy z uwzględnieniem podziału na miasto i wieś)
 • Kod TERYT miejsca zamieszkania
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • grudzień
7 Niepełnosprawność prawna Niezdolność do pracy
 • Okres niezdolności do pracy
Rozwiń grupowanie
 • Stopień niezdolności do pracy
Zmienna jakościowa
 • grudzień
8 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i świadczenia pozaubezpieczeniowe Osoby uprawnione do renty rodzinnej
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • grudzień
9 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
10 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i świadczenia pozaubezpieczeniowe Wartość głównego świadczenia emerytalno-rentowego w złotych
Zmienna ilościowa
 • grudzień
11 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i świadczenia pozaubezpieczeniowe Rodzaj świadczenia emerytalno-rentowego głównego Zmienna jakościowa
 • grudzień
12 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i świadczenia pozaubezpieczeniowe Wartość świadczenia emerytalno-rentowego w zbiegu w złotych
Zmienna ilościowa
 • grudzień
13 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i świadczenia pozaubezpieczeniowe Rodzaj świadczenia emerytalno-rentowego w zbiegu (lista kodowa) Zmienna jakościowa
 • grudzień
14 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i świadczenia pozaubezpieczeniowe Świadczenie emerytalno-rentowe zawieszone Zmienna jakościowa
 • grudzień
15 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i świadczenia pozaubezpieczeniowe Zmniejszenie świadczenia emerytalno-rentowego Zmienna jakościowa
 • grudzień