Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 09 – dane dotyczące wypłat emerytur, rent, świadczeń rehabilitacyjnych, odszkodowań powypadkowych, zasiłków z ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń wypłacanych przez ZUS
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i świadczenia pozaubezpieczeniowe Świadczenia emerytalno-rentowe
 • Rodzaje świadczeń emerytalno-rentowych
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i świadczenia pozaubezpieczeniowe Świadczenia pozaubezpieczeniowe
 • Rodzaje świadczeń pozaubezpieczeniowych
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i świadczenia pozaubezpieczeniowe Zasiłki z ubezpieczenia społecznego
 • Rodzaje zasiłków z tytułu ubezpieczenia społecznego
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok