Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
SOW EPP 01 – dane o podmiotach wpisanych do ewidencji partii politycznych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Cechy organizacyjno-prawne Data zgłoszenia partii do ewidencji Zmienna określająca czas
  • 31 grudnia
3 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Województwo) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia
4 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Numer telefonu, Numer fax, Adres e-mail) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia
5 Cechy organizacyjno-prawne Data wydania orzeczenia w przedmiocie wpisu partii do ewidencji Zmienna określająca czas
  • 31 grudnia
6 Cechy organizacyjno-prawne Data wykreślenia partii z ewidencji Zmienna określająca czas
  • 31 grudnia
7 Dane identyfikacyjne Nazwa skrócona jednostki Zmienna identyfikacyjna