Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
SPUM WS 01 – Wykaz stowarzyszeń zwykłych i rejestrowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Numer KRS Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne NIP Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne Nazwa jednostki Zmienna identyfikacyjna
5 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Skrytka pocztowa) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
6 Dane adresowe i terytorialne Adres do korespondencji (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Skrytka pocztowa) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
7 Dane adresowe i terytorialne Numer telefonu (składowe: Numer telefonu) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
8 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Numer telefonu, Numer fax, Adres e-mail) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
9 Dane adresowe i terytorialne Adres e-mail (składowe: Adres e-mail) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
10 Cechy organizacyjno-prawne Stan aktywności prawnej i ekonomicznej Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
11 Cechy organizacyjno-prawne Stan aktywności prawnej i ekonomicznej Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
12 Dane adresowe i terytorialne Zasięg terytorialny działalności Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
13 Zakres działalności podmiotów gospodarki społecznej Rodzaj stowarzyszenia Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
14 Zakres działalności podmiotów gospodarki społecznej Rodzaj ewidencji / rejestru stowarzyszeń Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
15 Cechy organizacyjno-prawne Data aktualizacji w GUS Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
16 Cechy organizacyjno-prawne Data aktualizacji w starostwie Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
17 Cechy organizacyjno-prawne Data wpisu do ewidencji Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
18 Zakres działalności podmiotów gospodarki społecznej Wnioski o wykreślenie jednostki z rejestru stowarzyszeń
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 stycznia