Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KRRiT SIŚA 01 – dane dotyczące środków abonamentowych i pozaabonamentowych przekazanych do spółek radiofonii regionalnej oraz do oddziałów terenowych Telewizji Polskiej S.A.
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane adresowe i terytorialne Adres oddziału terenowego (składowe: Województwo, Miejscowość) Zmienna adresowa
  • rok
2 Abonenci radia i telewizji Środki abonamentowe i pozaabonamentowe przekazane przez Telewizję Polską S.A. do oddziałów terenowych
  • tys. PLN
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Abonenci radia i telewizji Środki abonamentowe i pozaabonamentowe przekazane do spółek radiofonii regionalnych oraz Polskiego Radia S.A.
  • tys. PLN
Zmienna ilościowa
  • rok