Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
U SI 01 – dane dotyczące nadanych tytułów i stopni naukowych na kierunkach morskich
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Stopnie naukowe na kierunkach związanych z gospodarką morską Liczba nadanych tytułów i stopni naukowych na kierunkach morskich
  • Stopnie naukowe nadane na kierunkach morskich
Rozwiń grupowanie
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • rok