Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
UM PDO 01 – dane dotyczące przyznanych dyplomów oficerskich
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dyplomy oficerów statków morskich Dyplomy oficerów statków morskich wydane przez urzędy morskie
 • Dyplomy oficerów
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Dyplomy oficerów statków morskich Oficerowie specjalności pokładowej
 • Oficerowie o specjalności pokładowej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Dyplomy oficerów statków morskich Oficerowie specjalności mechanicznej
 • Oficerowie o specjalności mechanicznej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Dyplomy oficerów statków morskich Oficerowie specjalności elektrycznej
 • Oficerowie specjalności elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok