Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
SSE SSWMK 01 – dane dotyczące stanu sanitarnego wód morskich w kąpieliskach
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ochrona środowiska morskiego Stan sanitarny wód nadmorskich w kąpieliskach
  • stanowisko
Zmienna ilościowa
  • rok