Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
UM OWM 01 – dane dotyczące ochrony wybrzeża morskiego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ochrona środowiska morskiego Biologiczna zabudowa brzegów morskich - płotki wydmotwórcze
 • m
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Ochrona środowiska morskiego Biologiczna zabudowa brzegów morskich - powierzchnia wykładania chrustu
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Ochrona środowiska morskiego Biologiczna zabudowa brzegów morskich - powierzchnia zatrawienia
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Ochrona środowiska morskiego Biologiczna zabudowa brzegów morskich - zakrzewienia
 • tys. szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Ochrona środowiska morskiego Hydrotechniczne umocnienia brzegów morskich - długość opaski brzegowej
 • m
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Ochrona środowiska morskiego Hydrotechniczne umocnienia brzegów morskich - rzędne korony opaski brzegowej
 • m
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Ochrona środowiska morskiego Hydrotechniczne umocnienia brzegów morskich - długość plaży
 • m
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Ochrona środowiska morskiego Hydrotechniczne umocnienia brzegów morskich – objętość odłożonego refulatu przy sztucznym zasilaniu plaży
 • dam3
Zmienna ilościowa
 • rok