Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MSPiR RM 01 – dane dotyczące ratownictwa morskiego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ratownictwo morskie Jednostki ratownicze Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
 • szt.
 • GT
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Ratownictwo morskie Akcje ratownicze Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Ratownictwo morskie Uratowane osoby w akcjach ratowniczych Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Ratownictwo morskie Uratowane osoby w ratownictwie bezpośrednim
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Ratownictwo morskie Uratowane osoby na uratowanych obiektach
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Ratownictwo morskie Zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń - liczba zanieczyszczeń
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Ratownictwo morskie Zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń - rodzaje zanieczyszczeń Zmienna opisowa
 • rok
8 Ratownictwo morskie Zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń – ilość zebranej substancji
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok