Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MF BD-PIT 08 – dane dotyczące informacji o odliczeniu od podstawy podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową – PIT/BR
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne NIP podatnika Zmienna identyfikacyjna
2 Działalność badawcza i rozwojowa Koszty kwalifikowane w związku z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Działalność badawcza i rozwojowa Łączna kwota odliczenia za rok podatkowy w związku z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej
Zmienna ilościowa
  • rok
4 Działalność badawcza i rozwojowa Kwota kosztów kwalifikowanych w związku z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej podlegająca odliczeniu
Zmienna ilościowa
  • rok
5 Działalność badawcza i rozwojowa Kwota kosztów kwalifikowanych podlegająca odliczeniu w związku z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej, ograniczona do wysokości kwoty dochodu z działalności gospodarczej
Zmienna ilościowa
  • rok