Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MF BD-CIT 03 – dane dotyczące informacji o odliczeniu od podstawy podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową – CIT-BR
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
3 Działalność badawcza i rozwojowa Koszty kwalifikowane w związku z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej
Zmienna ilościowa
  • rok
4 Działalność badawcza i rozwojowa Łączna kwota odliczenia za rok podatkowy w związku z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej
Zmienna ilościowa
  • rok
5 Działalność badawcza i rozwojowa Kwota kosztów kwalifikowanych przysługująca do odliczenia w związku z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej łącznie z pozostałą do odliczenia z poprzednich lat
Zmienna ilościowa
  • rok
6 Działalność badawcza i rozwojowa Kwota kosztów kwalifikowanych w związku z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej podlegająca odliczeniu
Zmienna ilościowa
  • rok