Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
GIOŚ PMŚ 14 – dane dotyczące hałasu drogowego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Monitoring hałasu Długość ulic skontrolowanych w mieście
  • Długość ulic skontrolowanych w mieście
Rozwiń grupowanie
  • km
  • %
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Monitoring hałasu Długość ulic w mieście, przy których emisja hałasu przekracza maksymalny poziom dopuszczalny 60 dB
  • Długość ulic w mieście, przy których emisja hałasu przekracza maksymalny poziom dopuszczalny 60 dB
Rozwiń grupowanie
  • km
  • %
Zmienna ilościowa
  • rok