Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
PKW SI 01 – dane dotyczące kandydatów i wyników wyborów prezydenckich, do Sejmu i Senatu, do Parlamentu Europejskiego, na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz do organów jednostek samorządu terytorialnego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Wybory i ich wyniki Wybory bezpośrednie prezydentów miast
 • II tura wyborów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
2 Wybory i ich wyniki Wybory bezpośrednie prezydentów miast
 • I tura wyborów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
3 Wybory i ich wyniki Wybory bezpośrednie burmistrzów
 • II tura wyborów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
4 Wybory i ich wyniki Wybory bezpośrednie burmistrzów
 • I tura wyborów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
5 Wybory i ich wyniki Wybory bezpośrednie wójtów
 • II tura wyborów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
6 Wybory i ich wyniki Wybory bezpośrednie wójtów
 • I tura wyborów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
7 Frekwencja wyborcza Wybory do rad dzielnic m. st. Warszawy
 • Wybory do rad dzielnic m.st. Warszawy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
8 Frekwencja wyborcza Wybory do rad dzielnic m. st. Warszawy
 • Wybory do rad dzielnic m. st. Warszawy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
9 Frekwencja wyborcza Wybory do sejmiku województw
 • Wybory do sejmików województw
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
10 Frekwencja wyborcza Wybory do sejmiku województw
 • Wybory do sejmików województw
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
11 Frekwencja wyborcza Wybory do rady powiatu
 • Wybory do rady powiatu
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
12 Frekwencja wyborcza Wybory do rady powiatu
 • Wybory do rady powiatu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
13 Frekwencja wyborcza Wybory do rad miast na prawach powiatu
 • Wybory do rad miast na prawach powiatu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
14 Frekwencja wyborcza Wybory do rad miast na prawach powiatu
 • Wybory do rad miast na prawach powiatu
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
15 Frekwencja wyborcza Wybory do rad gmin
 • Wybory do rad gmin
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
16 Samorząd terytorialny Radni województwa
 • Płeć
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
17 Samorząd terytorialny Radni województwa
 • Wiek
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
18 Samorząd terytorialny Radni powiatu
 • Płeć
 • Powiaty
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
19 Samorząd terytorialny Radni powiatu
 • Wiek
 • Powiaty
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
20 Samorząd terytorialny Radni gminy
 • Płeć
 • Gminy i dzielnice m.st. Warszawy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
21 Samorząd terytorialny Radni gminy
 • Wiek
 • Gminy i dzielnice m.st. Warszawy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
22 Frekwencja wyborcza Wybory do rad gmin
 • Wybory do rad gmin
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
23 Wybory i ich wyniki Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Uprawnieni do głosowania
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
24 Wybory i ich wyniki Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory do PE
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
25 Wybory i ich wyniki Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego
 • Zarejestrowani kandydaci do PE
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
26 Wybory i ich wyniki Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego
 • Wyniki wyborów do PE
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia