Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KSej SI 01 – dane dotyczące posłów, klubów i kół poselskich, działalności Sejmu oraz stałych komisji sejmowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Sejm i jego działalność Uchwalone opinie komisji sejmowych
 • Stałe Komisje Sejmowe
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Sejm i jego działalność Posiedzenia komisji sejmowych
 • Stałe Komisje Sejmowe
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Sejm i jego działalność Członkowie komisji sejmowych
 • Stałe Komisje Sejmowe
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Sejm i jego działalność Posiedzenia Sejmu
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Sejm i jego działalność Obrady Sejmu
 • dz.
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Sejm i jego działalność Wpływ projektów ustaw
 • Wpływ projektów ustaw z inicjatywy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Sejm i jego działalność Uchwalone ustawy
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Sejm i jego działalność Uchwalone ustawy w trybie pilnym
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Sejm i jego działalność Uchwalone ustawy, do których Senat wniósł poprawki
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Sejm i jego działalność Uchwalone ustawy, do których Senat zgłosił wniosek o odrzucenie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Sejm i jego działalność Interpelacje poselskie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Sejm i jego działalność Podjęte uchwały w formie apeli, rezolucji, oświadczeń i deklaracji
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Sejm i jego działalność Podjęte ustawy, do których Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zgłosił wniosek o ponowne rozpatrzenie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Sejm i jego działalność Interpelacje poselskie zgłoszone indywidualnie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Sejm i jego działalność Zapytania poselskie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Sejm i jego działalność Zapytania poselskie zgłoszone indywidualnie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Sejm i jego działalność Pytania w sprawach bieżących
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Sejm i jego działalność Informacje bieżące
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Sejm i jego działalność Uchwalone dezyderaty komisji sejmowych
 • Stałe Komisje Sejmowe
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Sejm i jego działalność Członkowie klubów i kół poselskich
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia