Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KSen SI 01 – dane dotyczące senatorów, klubów i kół senackich, działalności Senatu oraz stałych komisji senackich
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Senat i jego działalność Ustawy rozpatrzone przez Senat, do których zgłoszono wniosek o odrzucenie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Senat i jego działalność Ustawy rozpatrzone przez Senat, do których wniesiono poprawki
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Senat i jego działalność Ustawy rozpatrzone przez Senat
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Senat i jego działalność Obrady Senatu
 • dz.
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Senat i jego działalność Posiedzenia Senatu
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Senat i jego działalność Zgłoszone poprawki do rozpatrzonych ustaw
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Senat i jego działalność Zgłoszone poprawki do rozpatrzonych ustaw przyjęte przez Sejm
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Senat i jego działalność Zgłoszone poprawki do rozpatrzonych ustaw odrzucone przez Sejm
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Senat i jego działalność Podjęte przez Senat uchwały
 • Podjęte uchwały Senatu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Senat i jego działalność Inicjatywy ustawodawcze Senatu
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Senat i jego działalność Posiedzenia komisji senackich
 • Komisje senackie
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Senat i jego działalność Członkowie komisji senackich
 • Komisje senackie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Senat i jego działalność Członkowie klubów senackich
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia