Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
TK SI 01 – dane dotyczące wyroków i postanowień Trybunału Konstytucyjnego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność Trybunału Konstytucyjnego Wyroki i postanowienia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją RP oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Działalność Trybunału Konstytucyjnego Wyroki i postanowienia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności przepisów prawa z Konstytucją RP, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Działalność Trybunału Konstytucyjnego Wyroki i postanowienia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pytań prawnych
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok
4 Działalność Trybunału Konstytucyjnego Wyroki i postanowienia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie skarg konstytucyjnych
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok