Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
RPO SI 01 – dane dotyczące spraw i wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich Nowe sprawy rozpatrywane przez RPO - niepodjęte
 • Sprawy rozpatrywane przez Rzecznika Praw Obywatelskich - nowe
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich Nowe sprawy rozpatrywane przez RPO - podjęte do prowadzenia
 • Podjęto do prowadzenia
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich Nowe sprawy rozpatrywane przez RPO - przekazane według właściwości
 • Sprawy rozpatrzone przez Rzecznika Praw Obywatelskich - nowe
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich Nowe sprawy rozpatrywane przez RPO - udzielone wyjaśnienia i informacje
 • Nowe sprawy rozpatrywane przez RPO - udzielone wyjaśnienia i informacje
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich Nowe sprawy rozpatrywane przez Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Nowe sprawy ogółem
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich Pozostałe wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich Przystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania sądowego i administracyjnego
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosków i w sprawie pytań prawnych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do skargi konstytucyjnej
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich Pytania prawne Rzecznika Praw Obywatelskich do Sądu Najwyższego
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich Wniesione kasacje przez Rzecznika Praw Obywatelskich
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich Wniesione skargi kasacje przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich Wniesione skargi kasacje przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Sądu Najwyższego w sprawach pracy i cywilnych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich Wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich Wpływ nowych spraw do Rzecznika Praw Obywatelskich
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich Wpływ spraw do Rzecznika Praw Obywatelskich
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich o charakterze ogólnym
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o podjęcie inicjatywy prawodawczej
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich Złożone przez Rzecznika Praw Obywatelskich skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich Złożone przez Rzecznika Praw Obywatelskich wnioski do Naczelnego Sądu Administracyjnego o wykładnię przepisów
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok