Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
NIK SI 01 – dane dotyczące działalności NIK
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność Najwyższej Izby Kontroli Kontrole jednostkowe Najwyższej Izby Kontroli
  • Kontrole jednostkowe NIK
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Działalność Najwyższej Izby Kontroli Wystąpienia pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli
  • Wystąpienia pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Działalność Najwyższej Izby Kontroli Zawiadomienia skierowane przez Najwyższą Izbę Kontroli do organów powołanych do ścigania przestępstw lub wykroczeń
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok
4 Działalność Najwyższej Izby Kontroli Zawiadomienia skierowane przez Najwyższą Izbę Kontroli do prokuratury
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok