Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KRRIO SI 01 – dane dotyczące działalności RIO
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność Regionalnych Izb Obrachunkowych Zbadane przez regionalne izby obrachunkowe uchwały i zarządzenia
 • Zbadane przez Regionalne Izby Obrachunkowe uchwały i zarządzenia ogółem
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Działalność Regionalnych Izb Obrachunkowych Opinie wydane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Opinie wydane przez Regionalne Izby Obrachunkowe ogółem
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Działalność Regionalnych Izb Obrachunkowych Przeprowadzone przez regionalne izby obrachunkowe kontrole gospodarki finansowej
 • Przeprowadzone przez Regionalne Izby Obrachunkowe kontrole gospodarki finansowej ogółem
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Działalność Regionalnych Izb Obrachunkowych Skontrolowane przez regionalne izby obrachunkowe sprawozdania z wykonania budżetów
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Działalność Regionalnych Izb Obrachunkowych Wnioski pokontrolne przekazane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Wnioski pokontrolne przekazane przez Regionalne Izby Obrachunkowe ogółem
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Działalność Regionalnych Izb Obrachunkowych Przeprowadzone przez regionalne izby obrachunkowe szkolenia
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Działalność Regionalnych Izb Obrachunkowych Raporty Regionalnych Izb Obrachunkowych o stanie gospodarki finansowej
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok