Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
GIOŚ PMŚ 15 – dane dotyczące hałasu przemysłowego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Monitoring hałasu Zakłady przekraczające poziomy dopuszczalne dla hałasu przemysłowego
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Monitoring hałasu Zakłady przekraczające poziomy dopuszczalne dla hałasu przemysłowego w porze dziennej
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Monitoring hałasu Zakłady przekraczające poziomy dopuszczalne dla hałasu przemysłowego w porze nocnej
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok
4 Monitoring hałasu Skontrolowane zakłady emitujące hałas przemysłowy
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok