Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KGSG SKGSG 02 – dane o obywatelach państw trzecich, co do których stwierdzono fakt nielegalnego przebywania na terytorium państwa członkowskiego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo Zmienna jakościowa
  • rok
  • kwartał
  • 31 grudnia
2 Cechy demograficzne osób Wiek Zmienna jakościowa
  • rok
3 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
  • rok
  • kwartał
  • 31 grudnia