Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KGSG SKGSG 03 – dane o obywatelach państw trzecich, wobec których wydano decyzję zobowiązującą do opuszczenia terytorium państwa członkowskiego, oraz o obywatelach państw trzecich, którzy w wyniku decyzji faktycznie opuścili terytorium państwa członkowskiego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo Zmienna jakościowa
  • rok
  • kwartał
  • 31 grudnia