Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MF CRP KEP 04 – dane dotyczące spółek tworzących podatkowe grupy kapitałowe
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne NIP Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne REGON spółki tworzącej grupę kapitałową Zmienna identyfikacyjna
3 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby spółki tworzącej grupę (składowe: Kraj, Kod TERYT województwa, Kod TERYT powiatu, Kod TERYT gminy, Identyfikator TERYT miejscowości, Identyfikator TERYT nazwy ulicy, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Identyfikator TERYT miejscowości poczty) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia
4 Dane adresowe i terytorialne Data początku ważności adresu Zmienna określająca czas
  • 31 grudnia
5 Dane identyfikacyjne NIP grupy kapitałowej Zmienna identyfikacyjna