Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MSWiA KZREWC 02 – dane o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
  • kwartał
  • 31 grudnia
  • rok
2 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo Zmienna jakościowa
  • kwartał
  • 31 grudnia
  • rok
3 Obywatelstwo, kraj urodzenia Tryb nadania obywatelstwa polskiego Zmienna jakościowa
  • rok