Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
UKE RT 02 – dane dotyczące rynku telekomunikacyjnego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Usługi telekomunikacyjne Przedsiębiorcy telekomunikacyjni
 • Działalność telekomunikacyjna
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Sieć telekomunikacyjna Łącza abonenckie
 • Rodzaj abonenta
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Abonenci telekomunikacyjni Abonenci telefonii stacjonarnej
 • Rodzaj abonenta
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Abonenci telekomunikacyjni Użytkownicy telefonii VoIP
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Usługi telekomunikacyjne Połączenia telefoniczne
 • Telefonia stacjonarna
 • Rodzaj abonenta
 • Rodzaje połączeń
Rozwiń grupowanie
 • tys. min
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Abonenci telekomunikacyjni Użytkownicy dostępu do sieci Internet
 • Rodzaj użytkownika
 • Rodzaj technologii
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Abonenci telekomunikacyjni Abonenci telefonii ruchomej
 • Rodzaj usługi
 • Rodzaj karty
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 30 września
 • 31 grudnia
8 Usługi telekomunikacyjne Połączenia telefoniczne
 • Telefonia ruchoma
 • Kierunek połączeń
Rozwiń grupowanie
 • tys. min
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Usługi telekomunikacyjne Wolumen transmisji danych w telefonii ruchomej
 • Obszar usługi
Rozwiń grupowanie
 • MB
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Usługi telekomunikacyjne SMS-y wysłane
 • Telefonia ruchoma
 • Obszar usługi
Rozwiń grupowanie
 • tys. szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Usługi telekomunikacyjne MMS-y wysłane
 • Telefonia ruchoma
 • Obszar usługi
Rozwiń grupowanie
 • tys. szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Sieć telekomunikacyjna Bazowe stacje przekaźnikowe
 • Telefonia ruchoma
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Abonenci telekomunikacyjni Odbiorcy płatnych usług telewizyjnych
 • Rodzaje telewizji
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
14 Sieć telekomunikacyjna Środki techniczne w zakresie radiokomunikacji
 • Rodzaje środków technicznych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Abonenci telekomunikacyjni Abonenci telewizji kablowej
 • Rodzaj usług wiązanych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
16 Usługi telekomunikacyjne Przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie telewizji kablowej
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
17 Abonenci telekomunikacyjni Abonenci usług wiązanych
 • Rodzaj usług
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Wartość usług Przychody z działalności telekomunikacyjnej
 • Rodzaj usług
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok