Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MRiPS KSMŚR 05 – dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane adresowe i terytorialne Lokalizacja ośrodka pomocy społecznej (składowe: Kod TERYT województwa, Kod TERYT powiatu, Kod TERYT gminy z uwzględnieniem podziału na miasto i wieś oraz dzielnice m. st. Warszawy i delegatury w miastach) Zmienna adresowa
  • rok
2 Świadczenia na rzecz rodziny Zasiłek dla opiekuna
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok