Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
PPDOŚ EZOŚ 01 – dane w zakresie adresu nieruchomości (budynku) prowadzonej działalności
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane adresowe i terytorialne Adres punktu odprowadzenia ścieków (składowe: Nazwa województwa, Kod TERYT województwa, Nazwa powiatu, Kod TERYT powiatu, Nazwa gminy, Kod TERYT gminy, Kod TERYT gminy z uwzględnieniem podziału na miasto i wieś oraz dzielnice m. st. Warszawy i delegatury w miastach, Nazwa miejscowości, Identyfikator TERYT miejscowości, Kod pocztowy, Nazwa ulicy, Identyfikator TERYT nazwy ulicy, Numer budynku, Numer lokalu) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia