Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
PPDZW EZZW 01 – dane w zakresie adresu nieruchomości (budynku) prowadzonej działalności
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane adresowe i terytorialne Adres punktu dostarczenia wody (składowe: Kod TERYT gminy, Nazwa gminy, Kod TERYT powiatu, Nazwa powiatu, Kod TERYT województwa, Nazwa województwa, Identyfikator TERYT miejscowości, Nazwa miejscowości, Nazwa ulicy, Identyfikator TERYT nazwy ulicy, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Kod TERYT gminy z uwzględnieniem podziału na miasto i wieś oraz dzielnice m. st. Warszawy i delegatury w miastach) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia