Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
PPDEC EOCO 01 – dane o odbiorcach końcowych (gospodarstwa domowe) według rodzaju potrzeb cieplnych (centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa) oraz adres punktu poboru
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane adresowe i terytorialne Adres poboru ciepłej wody użytkowej (składowe: Kod TERYT województwa, Nazwa województwa, Nazwa powiatu, Kod TERYT powiatu, Nazwa gminy, Kod TERYT gminy, Kod TERYT gminy z uwzględnieniem podziału na miasto i wieś oraz dzielnice m. st. Warszawy i delegatury w miastach, Nazwa miejscowości, Identyfikator TERYT miejscowości, Kod pocztowy, Numer (identyfikator) działki EGiB, Numer budynku, Nazwa ulicy, Identyfikator TERYT nazwy ulicy, Numer lokalu) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia
2 Dane adresowe i terytorialne Adres poboru ciepła (składowe: Kod TERYT województwa, Nazwa województwa, Kod TERYT powiatu, Nazwa powiatu, Kod TERYT gminy, Nazwa gminy, Kod TERYT gminy z uwzględnieniem podziału na miasto i wieś oraz dzielnice m. st. Warszawy i delegatury w miastach, Nazwa miejscowości, Identyfikator TERYT miejscowości, Numer budynku, Numer (identyfikator) działki EGiB, Kod pocztowy, Nazwa ulicy, Identyfikator TERYT nazwy ulicy, Numer lokalu) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia