Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
PFRON INFWTZ 01 – dane w zakresie informacji dotyczącej warsztatów terapii zajęciowej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne NIP Zmienna identyfikacyjna
3 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty) Zmienna adresowa
 • rok
4 Dane identyfikacyjne Nazwa organizatora Zmienna identyfikacyjna
5 Warsztaty terapii zajęciowej Warsztat terapii zajęciowej Zmienna jakościowa
 • rok
6 Warsztaty terapii zajęciowej Data zawarcia umowy z organizatorem - warsztaty terapii zajęciowej Zmienna określająca czas
 • rok
7 Cechy organizacyjno-prawne Data powstania jednostki Zmienna określająca czas
 • rok
8 Cechy organizacyjno-prawne Data rozpoczęcia działalności Zmienna określająca czas
 • rok
9 Ekonomiczne aspekty działalności jednostek reintegracyjnych Koszty tworzenia warsztatu terapii zajęciowej
 • Kategorie kosztów WTZ
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Warsztaty terapii zajęciowej Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej korzystający z rehabilitacji
 • Grupy uczestników zajęć WTZ
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Warsztaty terapii zajęciowej Rozszerzenie uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
12 Warsztaty terapii zajęciowej Rozszerzenie uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Warsztaty terapii zajęciowej Koszty działania warsztatów terapii zajęciowej
 • Kategorie kosztów działania WTZ
 • Przeznaczenie środków pieniężnych
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Warsztaty terapii zajęciowej Średnia miesięczna wysokość kwoty treningu ekonomicznego
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Warsztaty terapii zajęciowej Zatrudnienie w warsztatach terapii zajęciowej
 • Stanowiska pracy w WTZ
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
16 Wynagrodzenia Wynagrodzenia brutto ogółem
 • Stanowiska pracy w WTZ
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Warsztaty terapii zajęciowej Uczestnicy, którzy opuścili warsztaty terapii zajęciowej i podjęli zatrudnienie
 • Grupy uczestników opuszczających WTZ, którzy podjęli zatrudnienie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Warsztaty terapii zajęciowej Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej wynikające z podpisanej umowy przez powiat
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
19 Warsztaty terapii zajęciowej Kwota preliminarza kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej
 • Kategorie kosztów WTZ
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok następny po roku sprawozdawczym