Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
PFRON ZAZ 01 – dane w zakresie informacji dotyczącej zakładów aktywności zawodowej – Sp-W/Za
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa organizatora Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne NIP organizatora Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne Nazwa jednostki Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne NIP Zmienna identyfikacyjna
5 Dane identyfikacyjne REGON organizatora Zmienna identyfikacyjna
6 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
7 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Województwo, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty) Zmienna adresowa
 • rok
8 Zakłady aktywności zawodowej Zakład aktywności zawodowej Zmienna jakościowa
 • rok
9 Zakłady aktywności zawodowej Data zawarcia umowy z organizatorem przez zakłady aktywności zawodowej Zmienna określająca czas
 • rok
10 Zakłady aktywności zawodowej Data przyznania statusu ZAZ Zmienna określająca czas
 • rok
11 Cechy organizacyjno-prawne Data rozpoczęcia działalności Zmienna określająca czas
 • rok
12 Zakłady aktywności zawodowej Zakład aktywności zawodowej Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
13 Pracujący Zatrudnienie w ZAZ
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Pracujący Zatrudnienie niepełnosprawnych w ZAZ
 • Stopień niepełnosprawności
 • Przedział wiekowy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Zakłady aktywności zawodowej Koszty tworzenia zakładu aktywności zawodowej
 • Kategorie kosztów tworzenia ZAZ
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Zakłady aktywności zawodowej Koszty działania zakładu aktywności zawodowej
 • Kategorie kosztów działania ZAZ
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Pracujący Zatrudnienie niepełnosprawnych wynikające z podpisanej umowy przez województwo
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Zakłady aktywności zawodowej Koszty działania zakładu aktywności zawodowej
 • Kategorie kosztów ZAZ
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok następny po roku sprawozdawczym
19 Pracujący Zatrudnienie niepełnosprawnych, którzy opuścili zakład aktywności zawodowej
 • Grupy zatrudnionych opuszczających ZAZ
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Pracujący Średni okres zatrudnienia niepełnosprawnych
 • mc
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Wynagrodzenia Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
Zmienna ilościowa
 • rok