Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MEiN ZSIoSWiN 09 – dane dotyczące świadczeń dla studentów i doktorantów
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Świadczenia dla uczących się Studenci otrzymujący stypendia
 • obywatelstwo
 • w tym na studiach stacjonarnych
 • Rodzaje stypendiów dla studentów
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Studenci Studenci zakwaterowani w domach studenckich
 • Rodzaje domów studenckich
 • w tym na studiach stacjonarnych
 • obywatelstwo
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Świadczenia dla uczących się Studenci otrzymujący zapomogi
 • obywatelstwo
 • w tym na studiach stacjonarnych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Domy i stołówki studenckie Miejsca w stołówkach studenckich
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Domy i stołówki studenckie Stołówki studenckie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Domy i stołówki studenckie Miejsca w domach studenckich
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Domy i stołówki studenckie Domy studenckie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Domy i stołówki studenckie Domy studenckie (składowe: Kod TERYT gminy z uwzględnieniem podziału na miasto i wieś oraz dzielnice m. st. Warszawy i delegatury w miastach)
 • adres nieruchomości
 • nazwa jednostki
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
9 Świadczenia dla uczących się Doktoranci otrzymujący stypendia
 • obywatelstwo
 • w tym na studiach stacjonarnych
 • Rodzaje stypendiów dla doktorantów
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Doktoranci i nadawane stopnie doktora Doktoranci zakwaterowani w domach studenckich
 • w tym na studiach stacjonarnych
 • Rodzaje domów studenckich
 • obywatelstwo
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia