Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MSZ CRKP 01 – dane dotyczące Kart Polaka
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
  • rok
  • kwartał
  • 31 grudnia
2 Cechy demograficzne osób Wiek Zmienna jakościowa
  • rok
3 Dane adresowe i terytorialne Kraj miejsca zamieszkania Zmienna jakościowa
  • rok