Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MSZ WIZA 01 – dane dotyczące wiz
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo Zmienna jakościowa
 • rok
 • kwartał
 • 31 grudnia
2 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
 • rok
 • kwartał
 • 31 grudnia
3 Cechy demograficzne osób Wiek Zmienna jakościowa
 • rok
 • 31 grudnia
4 Cudzoziemcy w Polsce Cel wydania wizy Zmienna jakościowa
 • rok
 • 31 grudnia
5 Cudzoziemcy w Polsce Rodzaj wizy Zmienna jakościowa
 • rok
 • 31 grudnia
6 Cudzoziemcy w Polsce Data wydania dokumentu - cudzoziemcy Zmienna określająca czas
 • rok
 • 31 grudnia
7 Cudzoziemcy w Polsce Data ważności do - cudzoziemcy Zmienna określająca czas
 • rok
 • 31 grudnia
8 Cudzoziemcy w Polsce Kraj wydania wizy Zmienna jakościowa
 • rok
 • 31 grudnia
9 Dane identyfikacyjne Identyfikator osoby Zmienna identyfikacyjna