Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
DPDUT RA 01 – dane o abonentach publicznie dostępnych usług telefonicznych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Imię Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Drugie imię Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne Nazwisko Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne Numer PESEL abonenta, jeżeli go posiada Zmienna identyfikacyjna
5 Dane identyfikacyjne Numer identyfikacji podatkowej (NIP) – w przypadku abonenta prowadzącego działalność gospodarczą, jeżeli jest dostępny Zmienna identyfikacyjna
6 Dane adresowe i terytorialne Przydzielony numer abonenta z planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych związany ze świadczoną usługą połączeń głosowych (numer abonencki) Zmienna opisowa
  • stan na koniec okresu referencyjnego
7 Dane adresowe i terytorialne Numer telefonu kontaktowego, jeżeli jest dostępny Zmienna opisowa
  • 31 grudnia
8 Dane adresowe i terytorialne W przypadku abonenta publicznie dostępnej usługi telefonicznej świadczonej w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej – adres miejsca zamieszkania (składowe: Nazwa województwa; Kod TERYT województwa; Nazwa powiatu; Kod TERYT powiatu; Nazwa gminy; Kod TERYT gminy; Nazwa miejscowości; Identyfikator TERYT miejscowości; Nazwa ulicy; Identyfikator TERYT nazwy ulicy; Numer budynku; Numer lokalu) Zmienna adresowa
  • stan na koniec okresu referencyjnego
9 Dane adresowe i terytorialne W przypadku abonenta publicznie dostępnej usługi telefonicznej świadczonej w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej – adres do korespondencji, jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania (składowe: Nazwa województwa; Kod TERYT województwa; Nazwa powiatu; Kod TERYT powiatu; Nazwa gminy; Kod TERYT gminy; Nazwa miejscowości; Identyfikator TERYT miejscowości; Nazwa ulicy; Identyfikator TERYT nazwy ulicy; Numer budynku; Numer lokalu) Zmienna adresowa
  • stan na koniec okresu referencyjnego
10 Dane adresowe i terytorialne W przypadku abonenta publicznie dostępnej usługi telefonicznej świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej – adres miejsca, w którym znajduje się zakończenie sieci udostępnione temu abonentowi (składowe: Nazwa województwa; Kod TERYT województwa; Nazwa powiatu; Kod TERYT powiatu; Nazwa gminy; Identyfikator TERYT gminy; Kod pocztowy; Nazwa miejscowości; Identyfikator TERYT miejscowości; Nazwa ulicy; Identyfikator TERYT nazwy ulicy; Numer budynku; Numer lokalu) Zmienna adresowa
  • stan na koniec okresu referencyjnego