Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KNF ESPI 02 – dane ze sprawozdawczości finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w zakresie dywidend wypłacanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Towarzystwa funduszy inwestycyjnych Dywidendy wypłacane przez TFI
Zmienna ilościowa
  • rok