Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MRiPS CZDOB 01 – dane o osobach bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
2 Cechy demograficzne osób Data urodzenia Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
3 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
4 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
5 Cechy demograficzne osób Stan cywilny Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
6 Dane adresowe i terytorialne Miejsce zameldowania na pobyt czasowy (składowe: Kod TERYT województwa, Nazwa województwa, Kod TERYT powiatu, Nazwa powiatu, Kod TERYT gminy z uwzględnieniem podziału na miasto i wieś, Nazwa gminy, Identyfikator TERYT miejscowości, Nazwa miejscowości, Kod pocztowy, Nazwa miejscowości poczty, Nazwa ulicy, Numer budynku, Numer lokalu) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
7 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Poziom wykształcenia Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
8 Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności Niepełnosprawność Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
9 Dane adresowe i terytorialne Miejsce zameldowania na pobyt stały (składowe: Kod TERYT województwa, Nazwa województwa, Kod TERYT powiatu, Nazwa powiatu, Kod TERYT gminy z uwzględnieniem podziału na miasto i wieś, Nazwa gminy, Identyfikator TERYT miejscowości, Nazwa miejscowości, Kod pocztowy, Nazwa miejscowości poczty, Nazwa ulicy, Numer budynku, Numer lokalu) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
10 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Otrzymywanie zasiłku dla bezrobotnych Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
11 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Otrzymywanie zasiłku dla bezrobotnych Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
12 Dane adresowe i terytorialne Miejsce zameldowania na pobyt stały (składowe: Województwa, Powiaty, Gminy miejskie, Gminy wiejskie, Gminy miejsko-wiejskie, Miasta w gminach miejsko-wiejskich, Obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich)
 • Kod TERYT adresu zameldowania na pobyt stały
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
13 Dane adresowe i terytorialne Miejsce zameldowania na pobyt czasowy (składowe: Województwa, Powiaty, Gminy miejskie, Gminy wiejskie, Gminy miejsko-wiejskie, Miasta w gminach miejsko-wiejskich, Obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich)
 • Kod TERYT adresu zameldowania na pobyt czasowy
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
14 Dane identyfikacyjne Imię Zmienna identyfikacyjna
15 Dane identyfikacyjne Nazwisko Zmienna identyfikacyjna
16 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Nazwa ostatniego pracodawcy Zmienna identyfikacyjna
17 Rodzaj prowadzonej działalności Rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję (firmę), będącą ostatnim miejscem pracy Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
18 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Data ostatniej rejestracji osoby bezrobotnej Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
19 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Zawód wyuczony Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
20 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Sposób rozwiązania stosunku pracy Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
21 Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności Niepełnosprawność Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
22 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotny właściciel gospodarstwa rolnego Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
23 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Rejestracja w urzędzie pracy, jako bezrobotny(-na) Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
24 Dane adresowe i terytorialne Adres zamieszkania (składowe: Kod TERYT województwa, Nazwa województwa, Kod TERYT powiatu, Nazwa powiatu, Kod TERYT gminy z uwzględnieniem podziału na miasto i wieś, Nazwa gminy, Identyfikator TERYT miejscowości, Nazwa miejscowości, Kod pocztowy, Nazwa miejscowości poczty, Nazwa ulicy, Numer budynku, Numer lokalu) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
25 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Rejestracja w urzędzie pracy, jako bezrobotny(-na) Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
26 Dane adresowe i terytorialne Miejsce zamieszkania (składowe: Województwa, Powiaty, Gminy miejskie, Gminy wiejskie, Gminy miejsko-wiejskie, Miasta w gminach miejsko-wiejskich, Obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich)
 • Kod TERYT miejsca zamieszkania
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
27 Systemy ochrony socjalnej Data rozpoczęcia okresu przysługiwania stypendium z tytułu stażu
 • Beneficjenci świadczeń z tytułu bezrobocia
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • okres korzystania ze świadczenia
28 Systemy ochrony socjalnej Data zakończenia okresu przysługiwania stypendium z tytułu stażu
 • Beneficjenci świadczeń z tytułu bezrobocia
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • okres korzystania ze świadczenia
29 Systemy ochrony socjalnej Data rozpoczęcia okresu przysługiwania stypendium z tytułu szkolenia
 • Beneficjenci świadczeń z tytułu bezrobocia
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • okres korzystania ze świadczenia
30 Systemy ochrony socjalnej Data zakończenia okresu przysługiwania stypendium z tytułu szkolenia
 • Beneficjenci świadczeń z tytułu bezrobocia
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • okres korzystania ze świadczenia
31 Systemy ochrony socjalnej Data rozpoczęcia okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych
 • Beneficjenci świadczeń z tytułu bezrobocia
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • okres korzystania ze świadczenia
32 Systemy ochrony socjalnej Data zakończenia okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych
 • Beneficjenci świadczeń z tytułu bezrobocia
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • okres korzystania ze świadczenia