Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
ZUS ROSU 01 – dane o osobach posiadających ważne zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego, mającym zastosowanie do osoby uprawnionej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwisko Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
3 Cechy demograficzne osób Data urodzenia Zmienna określająca czas
 • 31 marca
 • 31 grudnia
4 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
5 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo Zmienna jakościowa
 • rok
 • kwartał
 • 31 grudnia
6 Dane adresowe i terytorialne Miejsce urodzenia (składowe: Miejscowość) Zmienna adresowa
 • rok
 • kwartał
 • 31 grudnia
7 Wyjazdy krajowe/zagraniczne Kraj docelowy Zmienna jakościowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
8 Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy Początek okresu rozliczeniowego Zmienna określająca czas
 • 31 marca
 • 31 grudnia
9 Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy Koniec okresu rozliczeniowego Zmienna określająca czas
 • 31 marca
 • 31 grudnia
10 Cechy organizacyjno-prawne Status prawny Zmienna jakościowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
11 Rodzaj prowadzonej działalności Rodzaj działalności
 • rodzaj działalności pracodawcy wg PKD
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
 • 31 marca
 • 31 grudnia
12 Dane adresowe i terytorialne Adres zamieszkania (składowe: Kraj, Kod kraju, Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Kod pocztowy, Nazwa ulicy, Numer budynku, Numer lokalu, Skrytka pocztowa) Zmienna adresowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
13 Dane identyfikacyjne Imię Zmienna identyfikacyjna
14 Dane identyfikacyjne Drugie imię Zmienna identyfikacyjna