Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
ZUS KSI 03 – dane o cudzoziemcach zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego oraz dane o płatnikach składek, którzy ich zgłosili
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwisko Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne Numer PESEL płatnika Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne Numer identyfikacji podatkowej NIP płatnika Zmienna identyfikacyjna
5 Dane identyfikacyjne Numer identyfikacyjny REGON płatnika Zmienna identyfikacyjna
6 Ubezpieczeni i płatnicy składek Kod tytułu ubezpieczenia Zmienna jakościowa
 • miesiąc
 • 31 marca
 • 31 grudnia
7 Ubezpieczeni i płatnicy składek Rodzaj ubezpieczenia Zmienna identyfikacyjna
8 Ubezpieczeni i płatnicy składek Data objęcia ubezpieczeniem Zmienna określająca czas
 • miesiąc
 • 31 marca
 • 31 grudnia
9 Cechy demograficzne osób Data urodzenia Zmienna określająca czas
 • 31 marca
 • 31 grudnia
10 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
11 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo Zmienna jakościowa
 • rok
 • kwartał
 • 31 grudnia
12 Dane adresowe i terytorialne Adres zameldowania (składowe: Kraj, Nazwa gminy, Dzielnica / delegatura, Nazwa miejscowości, Kod pocztowy, Zagraniczny kod pocztowy, Nazwa ulicy, Numer budynku, Numer lokalu) Zmienna adresowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
13 Dane adresowe i terytorialne Adres zamieszkania (składowe: Kraj, Nazwa gminy, Dzielnica / delegatura, Nazwa miejscowości, Kod pocztowy, Zagraniczny kod pocztowy, Nazwa ulicy, Numer budynku, Numer lokalu) Zmienna adresowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
14 Dane adresowe i terytorialne Adres do korespondencji (składowe: Kraj, Nazwa gminy, Dzielnica / delegatura, Nazwa miejscowości, Kod pocztowy, Zagraniczny kod pocztowy, Nazwa ulicy, Numer budynku, Numer lokalu) Zmienna adresowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
15 Dane identyfikacyjne Imię Zmienna identyfikacyjna
16 Dane identyfikacyjne Drugie imię Zmienna identyfikacyjna
17 Dane adresowe i terytorialne Numer telefonu Zmienna opisowa
 • stan na koniec okresu referencyjnego