Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MRiPS CBDC 01 – dane o cudzoziemcach, którym udzielono zezwolenia na pracę
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Pierwsze imię cudzoziemca Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Drugie imię cudzoziemca Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne Nazwisko cudzoziemca Zmienna identyfikacyjna
4 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
5 Cechy demograficzne osób Data urodzenia Zmienna określająca czas
 • 31 marca
 • 31 grudnia
6 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo Zmienna jakościowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
7 Zezwolenia na pracę cudzoziemców Urząd wojewódzki wydający zezwolenie na pracę Zmienna identyfikacyjna
8 Dane identyfikacyjne Identyfikator zezwolenia na pracę Zmienna identyfikacyjna
9 Dane adresowe i terytorialne Adres miejsca pracy (składowe: Kod TERYT województwa, Nazwa województwa, Kod TERYT powiatu, Nazwa powiatu, Kod TERYT gminy, Nazwa gminy, Identyfikator TERYT miejscowości, Nazwa miejscowości) Zmienna adresowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
10 Zezwolenia na pracę cudzoziemców Przedłużenia zezwoleń na pracę cudzoziemca Zmienna opisowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
11 Zezwolenia na pracę cudzoziemców Kod województwa urzędu wojewódzkiego udzielającego zezwolenia na pracę Zmienna identyfikacyjna
12 Zezwolenia na pracę cudzoziemców Typ zezwolenia na pracę cudzoziemca Zmienna jakościowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
13 Rodzaj prowadzonej działalności Kod PKD rodzaju działalności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi Zmienna opisowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
14 Dane adresowe i terytorialne Adres podmiotu powierzającego cudzoziemcowi pracę (składowe: Kod TERYT gminy) Zmienna adresowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
15 Dane identyfikacyjne NIP podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi Zmienna identyfikacyjna
16 Dane identyfikacyjne REGON podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi Zmienna identyfikacyjna
17 Dane identyfikacyjne PESEL podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi Zmienna identyfikacyjna
18 Cudzoziemcy w Polsce Data wydania decyzji - cudzoziemcy Zmienna określająca czas
 • 31 marca
 • 31 grudnia
19 Zezwolenia na pracę cudzoziemców Podstawa prawna wykonywania pracy Zmienna opisowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
20 Czas pracy Wymiar czasu pracy Zmienna opisowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
21 Zezwolenia na pracę cudzoziemców Liczba godzin pracy tygodniowo
 • h
Zmienna ilościowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
22 Zezwolenia na pracę cudzoziemców Kod wykonywanego zawodu Zmienna jakościowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
23 Dane adresowe i terytorialne Adres do korespondencji (składowe: Kod TERYT województwa, Nazwa województwa, Kod TERYT powiatu, Nazwa powiatu, Kod TERYT gminy, Nazwa gminy, Identyfikator TERYT miejscowości, Nazwa miejscowości, Nazwa ulicy, Numer budynku, Numer lokalu) Zmienna adresowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
24 Dane identyfikacyjne Nazwa podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi Zmienna opisowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
25 Cudzoziemcy w Polsce Data ważności od - cudzoziemcy Zmienna określająca czas
 • 31 marca
 • 31 grudnia
26 Cudzoziemcy w Polsce Data ważności do - cudzoziemcy Zmienna określająca czas
 • 31 marca
 • 31 grudnia
27 Wynagrodzenia Wynagrodzenie brutto
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • 31 marca