Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MRiPS CBDC 03 – dane o oświadczeniach podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Identyfikator oświadczenia Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Identyfikator wniosku Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne Pierwsze imię cudzoziemca Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne Drugie imię cudzoziemca Zmienna identyfikacyjna
5 Dane identyfikacyjne Nazwisko cudzoziemca Zmienna identyfikacyjna
6 Cechy demograficzne osób Data urodzenia Zmienna określająca czas
 • 31 marca
 • 31 grudnia
7 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo Zmienna jakościowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
8 Cudzoziemcy w Polsce Seria i numer dokumentu podróży cudzoziemca Zmienna identyfikacyjna
9 Cudzoziemcy w Polsce Data ważności dokumentu podróży cudzoziemca (składowe: Rok; Miesiąc; Dzień) Zmienna określająca czas
 • 31 marca
 • 31 grudnia
10 Zezwolenia na pracę cudzoziemców Zgłoszenie się cudzoziemca do wykonywania pracy Zmienna określająca czas
 • 31 marca
 • 31 grudnia
11 Cudzoziemcy w Polsce Rodzaj dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec przebywa w Polsce Zmienna jakościowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
12 Cudzoziemcy w Polsce Adres zakwaterowania cudzoziemca w Polsce (składowe: Kod TERYT województwa; Nazwa województwa; Kod TERYT powiatu; Nazwa powiatu; Kod TERYT gminy; Nazwa gminy; Identyfikator TERYT miejscowości; Nazwa miejscowości; Nazwa ulicy; Numer budynku; Numer lokalu) Zmienna adresowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
13 Zezwolenia na pracę cudzoziemców Data rozpoczęcia pracy sezonowej przez cudzoziemca (składowe: Rok; Miesiąc; Dzień) Zmienna określająca czas
 • 31 marca
 • 31 grudnia
14 Zezwolenia na pracę cudzoziemców Data zakończenia pracy sezonowej przez cudzoziemca (składowe: Rok; Miesiąc; Dzień) Zmienna określająca czas
 • 31 marca
 • 31 grudnia
15 Dane adresowe i terytorialne Adres podmiotu powierzającego cudzoziemcowi pracę (składowe: Kod TERYT województwa, Nazwa województwa, Kod TERYT powiatu, Nazwa powiatu, Kod TERYT gminy, Nazwa gminy, Identyfikator TERYT miejscowości, Nazwa miejscowości, Nazwa ulicy, Numer budynku, Numer lokalu) Zmienna adresowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
16 Dane identyfikacyjne Nazwa podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi Zmienna opisowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
17 Zezwolenia na pracę cudzoziemców Liczba godzin pracy tygodniowo
 • h
Zmienna ilościowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
18 Zezwolenia na pracę cudzoziemców Kod urzędu pracy rejestrującego oświadczenie Zmienna opisowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
19 Zezwolenia na pracę cudzoziemców Kod powiatu urzędu pracy rejestrującego oświadczenie (składowe: Kod TERYT powiatu) Zmienna adresowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia