Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MRiPS CBDC 04 – dane o cudzoziemcach, dla których podmiot powierzający im wykonywanie pracy złożył oświadczenie
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Identyfikator oświadczenia Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Pierwsze imię cudzoziemca Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne Drugie imię cudzoziemca Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne Nazwisko cudzoziemca Zmienna identyfikacyjna
5 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
6 Cechy demograficzne osób Data urodzenia Zmienna określająca czas
 • 31 marca
 • 31 grudnia
7 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo Zmienna jakościowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
8 Zezwolenia na pracę cudzoziemców Kod urzędu pracy rejestrującego oświadczenie Zmienna opisowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
9 Zezwolenia na pracę cudzoziemców Kod powiatu urzędu pracy rejestrującego oświadczenie (składowe: Kod TERYT powiatu) Zmienna adresowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
10 Rodzaj prowadzonej działalności Opis rodzaju działalności (produkcji, wykonywanych robót, świadczonych usług, działalności handlowej) według PKD Zmienna opisowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
11 Zezwolenia na pracę cudzoziemców Okres, na jaki podmiot powierzający wykonywanie pracy powierzy cudzoziemcowi wykonywanie pracy od– (składowe: Rok; Miesiąc; Dzień) Zmienna określająca czas
 • 31 marca
 • 31 grudnia
12 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi (składowe: Kod TERYT województwa; Nazwa województwa; Kod TERYT powiatu; Nazwa powiatu; Kod TERYT gminy; Nazwa gminy; Identyfikator TERYT miejscowości; Nazwa miejscowości) Zmienna adresowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
13 Zezwolenia na pracę cudzoziemców Oświadczenie podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi Zmienna określająca czas
 • 31 marca
 • 31 grudnia
14 Zezwolenia na pracę cudzoziemców Rodzaj stosunku prawnego zatrudnienia cudzoziemca Zmienna opisowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
15 Zezwolenia na pracę cudzoziemców Zgłoszenie się cudzoziemca do wykonywania pracy Zmienna opisowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
16 Dane adresowe i terytorialne Adres miejsca pracy (składowe: Kod TERYT województwa, Nazwa województwa, Kod TERYT powiatu, Nazwa powiatu, Kod TERYT gminy, Nazwa gminy, Identyfikator TERYT miejscowości, Nazwa miejscowości) Zmienna adresowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
17 Zezwolenia na pracę cudzoziemców Kod wykonywanego zawodu Zmienna jakościowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
18 Zezwolenia na pracę cudzoziemców Okres, na jaki podmiot powierzający wykonywanie pracy powierzy cudzoziemcowi wykonywanie pracy –do (składowe: Rok; Miesiąc; Dzień) Zmienna określająca czas
 • 31 marca
 • 31 grudnia
19 Dane identyfikacyjne Nazwa podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi Zmienna opisowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
20 Dane identyfikacyjne NIP podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi Zmienna identyfikacyjna
21 Dane identyfikacyjne REGON podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi Zmienna identyfikacyjna
22 Dane identyfikacyjne PESEL podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi Zmienna identyfikacyjna
23 Czas pracy Wymiar czasu pracy Zmienna opisowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
24 Wynagrodzenia Wynagrodzenie brutto
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • 31 marca